Je kijkt naar

Privacyverklaring

Ieder bedrijf dat persoonsgegevens bewaard moet aangeven hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Dat geldt ook voor fotografen, dus ook voor mij. Daarbij is het goed te weten dat (portret)foto’s ook persoonsgegevens zijn. Deze verplichting komt voort uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ik ben verplicht mijn klanten te informeren in heldere taal, daarom leg ik hieronder in mijn eigen woorden uit hoe ik met gegevens omga.

 

1. Bedrijfsgegevens

Smoelt Fotografie
Laarwoud 12
7944 RX Meppel
www.smoelt.nl
info@smoelt.nl
KvK: 64141934

2. Doel

Ik ben fotograaf. Deze werkzaamheden voer ik uit als ZZP-er. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren bewaar ik gegevens. Dit zijn contactgegevens, foto’s, facturen en eventuele andere correspondentie. Ik bewaar niet meer gegevens dan nodig is om contact te onderhouden en mijn werk te kunnen uitvoeren. Op dit moment geef ik nog geen nieuwsbrief uit. Mocht ik dat in de toekomst wel gaan doen, dan ontvangt u alleen een nieuwsbrief als u expliciet hebt aangegeven deze te willen ontvangen.

3. Gegevens

Ik bewaar de contactgegevens die u mij verstrekt. Dit kunnen onder andere zijn: naam (persoon), naam (bedrijf), adres, telefoonnummer, email. Foto’s die in opdracht worden gemaakt worden minimaal 1 jaar bewaard. Ik bewaar al mijn foto’s en overige gegevens lokaal, dus niet in de cloud, maar op apparatuur die is voorzien van de meest recente beveiliging. Uitzondering hierop zijn de gegevens zoals genoemd onder punt 4. Delen van gegevens.

4. Delen van gegevens

Om mijn werk goed uit te kunnen voeren maak ik gebruik van een aantal diensten.

5. Bewaarduur

Ik bewaar uw gegevens tot het moment dat u vraagt deze te verwijderen of zolang mijn bedrijf bestaat (en er geen andere rechtsgronden zijn waarom dit niet kan).

6. Cookies

Ik maak geen gebruik van Cookies op mijn website.

7. Social Media

Ter promotie van mijn werkzaamheden maak ik gebruik van Social Media. Ik gebruik hiervoor:

Ik plaats behalve naam, bedrijfsnaam en foto, geen contactgegevens. Ik vraag vooraf toestemming voor het plaatsen van deze informatie. U kunt op ieder moment deze toestemming intrekken. Daarop zal ik de gegevens verwijderen. Voor berichten die zijn geplaatst voor het ingaan van de AVG ga ik uit van een impliciete toestemming. Dit houdt in dat als u weet van het bestaan van een publicatie en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, ik er van uitga dat er toestemming is verleend. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

8. Inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in de gegevens die ik bewaar. Ook heeft u het recht deze te (laten) wijzigen indien de gegevens niet (meer) correct zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten verwijderen, mits deze niet vanwege andere rechtsgronden toch bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Eventueel gemaakte contractuele afspraken over het gebruik van gegevens vallen hier buiten.

9. Indienen klacht

Indien u over bovenstaande een klacht heeft kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar uiteraard is het fijn als u eerst even met mijn in overleg gaat.